Sáng ngày 05/09/2018 trường THCS Khang Ninh tổ chức lễ khai giảng năm học mới